Arabiska för färja

3abbaara
ﻋَﺒَّﺎﺭَﺓ
färja – femininum singular

Det arabiska ordet för färja uttalas 3abbaara och skrivs ﻋَﺒَّﺎﺭَﺓ.

Kategori: trafik
Ordklass: substantiv. Mönster: övriga

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet färja består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, beh som skrivs och uttalas b och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med färja

Alla bokstäver i färja

ﻋَﺒَّﺎﺭَﺓ
ﻋـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ـﺮ
ـﺔ
 
ayn
3
beh
b
alef
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för färja består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋَﺒَّﺎﺭَﺓ och uttalas 3abbaara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för färja

fa33aala blir 3abbaara

Vi har sett att det arabiska ordet för färja skrivs ﻋَﺒَّﺎﺭَﺓ och uttalas 3abbaara. Ordet följer mönstret övriga. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33aala och ordets rotbokstäver är 3, b och r, blir ordet 3abbaara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som färja