Arabiska för ordning

naZm
ﻧَﻈﻢ
ordning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ordning uttalas naZm och skrivs ﻧَﻈﻢ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ordning består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs ﻥ och uttalas n, Za som skrivs ﻅ och uttalas Z och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ordning

Alla bokstäver i ordning

ﻧَﻈﻢ
ﻧـ
ـﻈـ
ـﻢ
 
ﻧـ
ـﻈـ
ـﻢ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
nun
n
Za
Z
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för ordning består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻈـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﻈﻢ och uttalas naZm.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ordning

fa3l blir naZm

Vi har sett att det arabiska ordet för ordning skrivs ﻧَﻈﻢ och uttalas naZm. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är n, Z och m, blir ordet naZm.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ordning