Arabiska för framföra, uttrycka

3abbara
ﻋَﺒَّﺮَ
framföra, uttrycka – dåtid han
yu3abbiru
ﻳُﻌَﺒِّﺮُ
framföra, uttrycka – nutid han

Det arabiska verbet för att framföra, uttrycka skrivs ﻋَﺒَّﺮَ och uttalas 3abbara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌَﺒِّﺮُ och uttalas yu3abbiru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet framföra, uttrycka består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, beh som skrivs och uttalas b och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med framföra, uttrycka

Alla bokstäver i framföra, uttrycka

ﻋَﺒَّﺮَ
ﻋـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
 
ayn
3
beh
b
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för framföra, uttrycka består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﺒَّﺮَ och uttalas 3abbara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för framföra, uttrycka

fa33ala blir 3abbara

Vi har sett att det arabiska ordet för framföra, uttrycka skrivs ﻋَﺒَّﺮَ och uttalas 3abbara. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är 3, b och r, blir ordet 3abbara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som framföra, uttrycka

Böjningsformer av framföra, uttrycka

dåtid
nutid
han
3abbara
ﻋَﺒَّﺮَ
han - dåtid
yu3abbiru
ﻳُﻌَﺒِّﺮُ
han - nutid
hon
3abbarat
ﻋَﺒَّﺮَﺕ
hon - dåtid
tu3abbiru
ﺗُﻌَﺒِّﺮُ
hon - nutid
jag
3abbartu
ﻋَﺒَّﺮﺕُ
jag - dåtid
'u3abbiru
ﺃُﻋَﺒِّﺮُ
jag - nutid