Arabiska för anse, överväga

i3tabara
ﺍِﻋﺘَﺒَﺮَ
anse, överväga – dåtid han
ya3tabiru
ﻳَﻌﺘَﺒِﺮُ
anse, överväga – nutid han

Det arabiska verbet för att anse, överväga skrivs ﺍِﻋﺘَﺒَﺮَ och uttalas i3tabara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻌﺘَﺒِﺮُ och uttalas ya3tabiru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet anse, överväga

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet anse, överväga består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, beh som skrivs och uttalas b och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med anse, överväga

Alla bokstäver i anse, överväga

ﺍِﻋﺘَﺒَﺮَ
ﻋـ
ـﺘـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﺘـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
 
alef
ayn
3
ta
t
beh
b
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för anse, överväga består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻋﺘَﺒَﺮَ och uttalas i3tabara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för anse, överväga

ifta3ala blir i3tabara

Vi har sett att det arabiska ordet för anse, överväga skrivs ﺍِﻋﺘَﺒَﺮَ och uttalas i3tabara. Ordet följer mönstret verb form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifta3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifta3ala och ordets rotbokstäver är 3, b och r, blir ordet i3tabara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som anse, överväga

Böjningsformer av anse, överväga

dåtid
nutid
han
i3tabara
ﺍِﻋﺘَﺒَﺮَ
han - dåtid
ya3tabiru
ﻳَﻌﺘَﺒِﺮُ
han - nutid
hon
i3tabarat
ﺍِﻋﺘَﺒَﺮَﺕ
hon - dåtid
ta3tabiru
ﺗَﻌﺘَﺒِﺮُ
hon - nutid
jag
i3tabartu
ﺍِﻋﺘَﺒَﺮﺕُ
jag - dåtid
'a3tabiru
ﺃَﻋﺘَﺒِﺮُ
jag - nutid