Arabiska för hänsyn

i3tibaar
ﺍِﻋﺘِﺒَﺎﺭ
hänsyn – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hänsyn uttalas i3tibaar och skrivs ﺍِﻋﺘِﺒَﺎﺭ.

Förutom grundformen finns hänsyn i:

i3tibaaraat
ﺍِﻋﺘِﺒَﺎﺭَﺍﺕ
hänsyn – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hänsyn består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3, beh som skrivs ﺏ och uttalas b och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hänsyn

Alla bokstäver i hänsyn

ﺍِﻋﺘِﺒَﺎﺭ
ﻋـ
ـﺘـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﺘـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ـﺮ
 
alef
ayn
3
ta
t
beh
b
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för hänsyn består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﻋﺘِﺒَﺎﺭ och uttalas i3tibaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hänsyn

ifti3aal blir i3tibaar

Vi har sett att det arabiska ordet för hänsyn skrivs ﺍِﻋﺘِﺒَﺎﺭ och uttalas i3tibaar. Ordet följer mönstret verbalnomen form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifti3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifti3aal och ordets rotbokstäver är 3, b och r, blir ordet i3tibaar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hänsyn