Arabiska för knutpunkt, korsning

ma3bar
ﻣَﻌﺒَﺮ
knutpunkt, korsning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för knutpunkt, korsning uttalas ma3bar och skrivs ﻣَﻌﺒَﺮ.

Förutom grundformen finns knutpunkt, korsning i:

ma3aabir
ﻣَﻌَﺎﺑِﺮ
knutpunkt, korsning – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet knutpunkt, korsning består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, beh som skrivs och uttalas b och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med knutpunkt, korsning

Alla bokstäver i knutpunkt, korsning

ﻣَﻌﺒَﺮ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
 
mim
m
ayn
3
beh
b
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för knutpunkt, korsning består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻌﺒَﺮ och uttalas ma3bar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för knutpunkt, korsning

maf3al blir ma3bar

Vi har sett att det arabiska ordet för knutpunkt, korsning skrivs ﻣَﻌﺒَﺮ och uttalas ma3bar. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3al och ordets rotbokstäver är 3, b och r, blir ordet ma3bar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som knutpunkt, korsning