Arabiska för bombning, åska

qaSf
ﻗَﺼﻒ
bombning, åska – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bombning, åska uttalas qaSf och skrivs ﻗَﺼﻒ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bombning, åska består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, Sad som skrivs och uttalas S och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bombning, åska

Alla bokstäver i bombning, åska

ﻗَﺼﻒ
ﻗـ
ـﺼـ
ـﻒ
 
ﻗـ
ـﺼـ
ـﻒ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
qaf
q
Sad
S
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för bombning, åska består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗَﺼﻒ och uttalas qaSf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bombning, åska

fa3l blir qaSf

Vi har sett att det arabiska ordet för bombning, åska skrivs ﻗَﺼﻒ och uttalas qaSf. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är q, S och f, blir ordet qaSf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bombning, åska