Arabiska för korsande, övergång

3ubuur
ﻋُﺒُﻮﺭ
korsande, övergång – maskulinum singular

Det arabiska ordet för korsande, övergång uttalas 3ubuur och skrivs ﻋُﺒُﻮﺭ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet korsande, övergång består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, beh som skrivs och uttalas b och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med korsande, övergång

Alla bokstäver i korsande, övergång

ﻋُﺒُﻮﺭ
ﻋـ
ـﺒـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﺒـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﻮ
ـﺮ
 
ayn
3
beh
b
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för korsande, övergång består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋُﺒُﻮﺭ och uttalas 3ubuur.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för korsande, övergång

fu3uul blir 3ubuur

Vi har sett att det arabiska ordet för korsande, övergång skrivs ﻋُﺒُﻮﺭ och uttalas 3ubuur. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3uul och ordets rotbokstäver är 3, b och r, blir ordet 3ubuur.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som korsande, övergång