Arabiska för observatör, åskådare

mutafarrij
ﻣُﺘَﻔَﺮِّﺝ
observatör, åskådare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för observatör, åskådare uttalas mutafarrij och skrivs ﻣُﺘَﻔَﺮِّﺝ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns observatör, åskådare i:

mutafarrijuuna
ﻣُﺘَﻔَﺮِّﺟُﻮﻥَ
observatör, åskådare – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet observatör, åskådare

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet observatör, åskådare består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ra som skrivs och uttalas r och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med observatör, åskådare

Alla bokstäver i observatör, åskådare

ﻣُﺘَﻔَﺮِّﺝ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
mim
m
ta
t
fa
f
ra
r
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för observatör, åskådare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ och uttalas j och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﻔَﺮِّﺝ och uttalas mutafarrij.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för observatör, åskådare

mutafa33il blir mutafarrij

Vi har sett att det arabiska ordet för observatör, åskådare skrivs ﻣُﺘَﻔَﺮِّﺝ och uttalas mutafarrij. Ordet följer mönstret aktivt particip form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafa33il och ordets rotbokstäver är f, r och j, blir ordet mutafarrij.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som observatör, åskådare