Arabiska för riktning

ittijaah
ﺍِﺗِّﺠَﺎﻩ
riktning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för riktning uttalas ittijaah och skrivs ﺍِﺗِّﺠَﺎﻩ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet riktning

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet riktning består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, jim som skrivs och uttalas j och ha som skrivs och uttalas h. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med riktning

Alla bokstäver i riktning

ﺍِﺗِّﺠَﺎﻩ
ﺗـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
 
alef
ta
t
jim
j
alef
ha
h
 
 
Det arabiska ordet för riktning består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ha som skrivs ﻩ och uttalas h och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺗِّﺠَﺎﻩ och uttalas ittijaah.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver