Arabiska för hoppa

qafaza
ﻗَﻔَﺰَ
hoppa – dåtid han
yaqfizu
ﻳَﻘﻔِﺰُ
hoppa – nutid han

Det arabiska verbet för att hoppa skrivs ﻗَﻔَﺰَ och uttalas qafaza i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻘﻔِﺰُ och uttalas yaqfizu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet hoppa

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hoppa består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, fa som skrivs och uttalas f och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hoppa

Alla bokstäver i hoppa

ﻗَﻔَﺰَ
ﻗـ
ـﻔـ
ـﺰ
 
ﻗـ
ـﻔـ
ـﺰ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺰ
 
qaf
q
fa
f
zayn
z
 
 
Det arabiska ordet för hoppa består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﻔَﺰَ och uttalas qafaza.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hoppa

fa3ala blir qafaza

Vi har sett att det arabiska ordet för hoppa skrivs ﻗَﻔَﺰَ och uttalas qafaza. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är q, f och z, blir ordet qafaza.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hoppa

Böjningsformer av hoppa

dåtid
nutid
han
qafaza
ﻗَﻔَﺰَ
han - dåtid
yaqfizu
ﻳَﻘﻔِﺰُ
han - nutid
hon
qafazat
ﻗَﻔَﺰَﺕ
hon - dåtid
taqfizu
ﺗَﻘﻔِﺰُ
hon - nutid
jag
qafaztu
ﻗَﻔَﺰﺕُ
jag - dåtid
'aqfizu
ﺃَﻗﻔِﺰُ
jag - nutid