Arabiska för mot

tujaah
ﺗُﺠَﺎﻩ
mot –

Det arabiska ordet för mot uttalas tujaah och skrivs ﺗُﺠَﺎﻩ.

Ordklass: adverb.

Så används ordet mot

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mot består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, jim som skrivs och uttalas j och ha som skrivs och uttalas h. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mot

Alla bokstäver i mot

ﺗُﺠَﺎﻩ
ﺗـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
 
ta
t
jim
j
alef
ha
h
 
 
Det arabiska ordet för mot består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ha som skrivs ﻩ och uttalas h. Ordet skrivs därför ﺗُﺠَﺎﻩ och uttalas tujaah.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver