Arabiska för konfrontera, stå ansikte mot ansikte

waajaha
ﻭَﺍﺟَﻪَ
konfrontera, stå ansikte mot ansikte – dåtid han
yuwaajihu
ﻳُﻮَﺍﺟِﻪُ
konfrontera, stå ansikte mot ansikte – nutid han

Det arabiska verbet för att konfrontera, stå ansikte mot ansikte skrivs ﻭَﺍﺟَﻪَ och uttalas waajaha i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻮَﺍﺟِﻪُ och uttalas yuwaajihu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet konfrontera, stå ansikte mot ansikte består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs ﻭ och uttalas w, jim som skrivs ﺝ och uttalas j och ha som skrivs ﻩ och uttalas h. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med konfrontera, stå ansikte mot ansikte

Alla bokstäver i konfrontera, stå ansikte mot ansikte

ﻭَﺍﺟَﻪَ
ﺟـ
ـﻪ
 
ﺟـ
ـﻪ
 
ـﻮ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
 
waw
w
alef
jim
j
ha
h
 
 
Det arabiska ordet för konfrontera, stå ansikte mot ansikte består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻪ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻭَﺍﺟَﻪَ och uttalas waajaha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för konfrontera, stå ansikte mot ansikte

faa3ala blir waajaha

Vi har sett att det arabiska ordet för konfrontera, stå ansikte mot ansikte skrivs ﻭَﺍﺟَﻪَ och uttalas waajaha. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är w, j och h, blir ordet waajaha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som konfrontera, stå ansikte mot ansikte

Böjningsformer av konfrontera, stå ansikte mot ansikte

dåtid
nutid
han
waajaha
ﻭَﺍﺟَﻪَ
han - dåtid
yuwaajihu
ﻳُﻮَﺍﺟِﻪُ
han - nutid
hon
waajahat
ﻭَﺍﺟَﻬَﺖ
hon - dåtid
tuwaajihu
ﺗُﻮَﺍﺟِﻪُ
hon - nutid
jag
waajahtu
ﻭَﺍﺟَﻬﺖُ
jag - dåtid
'uwaajihu
ﺃُﻭَﺍﺟِﻪُ
jag - nutid