En gräshoppa hoppade och plötsligt flög en fågel till marken för att fånga den.

Den arabiska frasen En gräshoppa hoppade och plötsligt flög en fågel till marken för att fånga den. uttalas qafazat jaraadatun wafaj'atan Taara 3uSfuurun biittijaahi al'arDi liyumsikuhaa och skrivs ﻗَﻔَﺰَﺕ ﺟَﺮَﺍﺩَﺓٌ ﻭَﻓَﺠﺄَﺓً ﻃَﺎﺭَ ﻋُﺼﻔُﻮﺭٌ ﺑِﺎِﺗِّﺠَﺎﻩِ ﺍَﻟﺄَﺭﺽِ ﻟِﻴُﻤﺴِﻜُﻬَﺎ

De arabiska orden i En gräshoppa hoppade och plötsligt flög en fågel till marken för att fånga den.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen En gräshoppa hoppade och plötsligt flög en fågel till marken för att fånga den.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att hoppa

ﻗَﻔَﺰَﺕ
Uttal: qafazat
Svensk versättning (av ordets grundform): att hoppa
Ordklass: verb
person: hon
tempus: dåtid

Grundformen av att hoppa

ﻗَﻔَﺰَ
qafaza
(dåtid han)

gräshoppa

ﺟَﺮَﺍﺩَﺓٌ
Uttal: jaraadatun
Svensk versättning (av ordets grundform): gräshoppa
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: femininum
Nominativ används bland annat för att uttrycka subjektet i en mening med verb.

Grundformen av gräshoppa

ﺟَﺮَﺍﺩَﺓ
jaraada
(singular, obestämd form, utan kasus)

och

ﻭَ
Uttal: wa
Svensk versättning: och
Ordklass: konjunktion
Sitter ihop med ordet som kommer efter

plötsligt

ﻓَﺠﺄَﺓً
Uttal: faj'atan
Svensk versättning: plötsligt
Ordklass: adverb

att flyga

ﻃَﺎﺭَ
Uttal: Taara
Svensk versättning: att flyga
Ordklass: verb
person: han
tempus: dåtid

fågel

ﻋُﺼﻔُﻮﺭٌ
Uttal: 3uSfuurun
Svensk versättning: fågel
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat för att uttrycka subjektet i en mening med verb.

med, vid

ﺏِ
Uttal: bi
Svensk versättning: med, vid
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv
Sitter ihop med ordet som kommer efter.

riktning

ﺍِﺗِّﺠَﺎﻩِ
Uttal: ittijaahi
Svensk versättning (av ordets grundform): riktning
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

Grundformen av riktning

ﺍِﺗِّﺠَﺎﻩ
ittijaah
(singular, obestämd form, utan kasus)

golv, jord, mark

ﺍَﻟﺄَﺭﺽِ
Uttal: al'arDi
Svensk versättning (av ordets grundform): golv, jord, mark
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av golv, jord, mark

ﺃَﺭﺽ
'arD
(singular, obestämd form, utan kasus)

för, åt

ﻝِ
Uttal: li
Svensk versättning: för, åt
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv
Sitter ihop med ordet som kommer efter.

att fånga, hålla

ﻳُﻤﺴِﻜُﻬَﺎ
Uttal: yumsikuhaa
Svensk versättning (av ordets grundform): att fånga, hålla
Ordklass: verb
person: han
tempus: nutid

Grundformen av att fånga, hålla

ﺃَﻣﺴَﻚَ
'amsaka
(dåtid han)
Suffix
ْﻬَﺎ
haa
henne
Suffix efter verb visar objektet (den som handlingen utförs på)

Typ av fras: Komplett mening

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.