Arabiska för flyga

Taara
ﻃَﺎﺭَ
flyga – dåtid han
yaTiiru
ﻳَﻄِﻴﺮُ
flyga – nutid han

Det arabiska verbet för att flyga skrivs ﻃَﺎﺭَ och uttalas Taara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻄِﻴﺮُ och uttalas yaTiiru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet flyga

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet flyga består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, ya som skrivs och uttalas y och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med flyga

Alla bokstäver i flyga

ﻃَﺎﺭَ
ﻃـ
ـﺎ
 
ﻃـ
ـﺎ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺎ
ـﺮ
 
Ta
T
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för flyga består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻃَﺎﺭَ och uttalas Taara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av flyga

dåtid
nutid
han
Taara
ﻃَﺎﺭَ
han - dåtid
yaTiiru
ﻳَﻄِﻴﺮُ
han - nutid
hon
Taarat
ﻃَﺎﺭَﺕ
hon - dåtid
taTiiru
ﺗَﻄِﻴﺮُ
hon - nutid
jag
Tirtu
ﻃِﺮﺕُ
jag - dåtid
'aTiiru
ﺃَﻃِﻴﺮُ
jag - nutid