Arabiska för fånga, hålla

'amsaka
ﺃَﻣﺴَﻚَ
fånga, hålla – dåtid han
yumsiku
ﻳُﻤﺴِﻚُ
fånga, hålla – nutid han

Det arabiska verbet för att fånga, hålla skrivs ﺃَﻣﺴَﻚَ och uttalas 'amsaka i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻤﺴِﻚُ och uttalas yumsiku. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet fånga, hålla

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fånga, hålla består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, sin som skrivs och uttalas s och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fånga, hålla

Alla bokstäver i fånga, hålla

ﺃَﻣﺴَﻚَ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﻚ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﻚ
 
ـﺄ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
alif hamza
'
mim
m
sin
s
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för fånga, hålla består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻚ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﻣﺴَﻚَ och uttalas 'amsaka.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fånga, hålla

'af3ala blir 'amsaka

Vi har sett att det arabiska ordet för fånga, hålla skrivs ﺃَﻣﺴَﻚَ och uttalas 'amsaka. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är m, s och k, blir ordet 'amsaka.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fånga, hålla

Böjningsformer av fånga, hålla

dåtid
nutid
han
'amsaka
ﺃَﻣﺴَﻚَ
han - dåtid
yumsiku
ﻳُﻤﺴِﻚُ
han - nutid
hon
'amsakat
ﺃَﻣﺴَﻜَﺖ
hon - dåtid
tumsiku
ﺗُﻤﺴِﻚُ
hon - nutid
jag
'amsaktu
ﺃَﻣﺴَﻜﺖُ
jag - dåtid
'umsiku
ﺃُﻣﺴِﻚُ
jag - nutid