Arabiska för attityd, tendens

tawajjuh
ﺗَﻮَﺟُّﻪ
attityd, tendens – maskulinum singular

Det arabiska ordet för attityd, tendens uttalas tawajjuh och skrivs ﺗَﻮَﺟُّﻪ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet attityd, tendens består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, jim som skrivs och uttalas j och ha som skrivs och uttalas h. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med attityd, tendens

Alla bokstäver i attityd, tendens

ﺗَﻮَﺟُّﻪ
ﺗـ
ـﻮ
ﺟـ
ـﻪ
 
ﺗـ
ـﻮ
ﺟـ
ـﻪ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
 
ta
t
waw
w
jim
j
ha
h
 
 
Det arabiska ordet för attityd, tendens består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻪ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻮَﺟُّﻪ och uttalas tawajjuh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för attityd, tendens

tafa33ul blir tawajjuh

Vi har sett att det arabiska ordet för attityd, tendens skrivs ﺗَﻮَﺟُّﻪ och uttalas tawajjuh. Ordet följer mönstret verbalnomen form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ul och ordets rotbokstäver är w, j och h, blir ordet tawajjuh.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som attityd, tendens