Arabiska för konfrontation

muwaajaha
ﻣُﻮَﺍﺟَﻬَﺔ
konfrontation – femininum singular

Det arabiska ordet för konfrontation uttalas muwaajaha och skrivs ﻣُﻮَﺍﺟَﻬَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet konfrontation

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet konfrontation består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, jim som skrivs och uttalas j och ha som skrivs och uttalas h. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med konfrontation

Alla bokstäver i konfrontation

ﻣُﻮَﺍﺟَﻬَﺔ
ﻣـ
ـﻮ
ﺟـ
ـﻬـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻮ
ﺟـ
ـﻬـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﻮ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺔ
 
mim
m
waw
w
alef
jim
j
ha
h
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för konfrontation består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣُﻮَﺍﺟَﻬَﺔ och uttalas muwaajaha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för konfrontation

mufaa3ala blir muwaajaha

Vi har sett att det arabiska ordet för konfrontation skrivs ﻣُﻮَﺍﺟَﻬَﺔ och uttalas muwaajaha. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3ala och ordets rotbokstäver är w, j och h, blir ordet muwaajaha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som konfrontation