Arabiska för instruktion, vägledning

tawjiih
ﺗَﻮﺟِﻴﻪ
instruktion, vägledning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för instruktion, vägledning uttalas tawjiih och skrivs ﺗَﻮﺟِﻴﻪ.

Förutom grundformen finns instruktion, vägledning i:

tawjiihaat
ﺗَﻮﺟِﻴﻬَﺎﺕ
instruktion, vägledning – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet instruktion, vägledning

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet instruktion, vägledning består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, jim som skrivs och uttalas j och ha som skrivs och uttalas h. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med instruktion, vägledning

Alla bokstäver i instruktion, vägledning

ﺗَﻮﺟِﻴﻪ
ﺗـ
ـﻮ
ﺟـ
ـﻴـ
ـﻪ
 
ﺗـ
ـﻮ
ﺟـ
ـﻴـ
ـﻪ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
 
ta
t
waw
w
jim
j
ya
y
ha
h
 
 
Det arabiska ordet för instruktion, vägledning består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻪ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻮﺟِﻴﻪ och uttalas tawjiih.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för instruktion, vägledning

taf3iil blir tawjiih

Vi har sett att det arabiska ordet för instruktion, vägledning skrivs ﺗَﻮﺟِﻴﻪ och uttalas tawjiih. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är w, j och h, blir ordet tawjiih.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som instruktion, vägledning