Arabiska för gå mot, närma sig

tawajjaha
ﺗَﻮَﺟَّﻪَ
gå mot, närma sig – dåtid han
yatawajjahu
ﻳَﺘَﻮَﺟَّﻪُ
gå mot, närma sig – nutid han

Det arabiska verbet för att gå mot, närma sig skrivs ﺗَﻮَﺟَّﻪَ och uttalas tawajjaha i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻮَﺟَّﻪُ och uttalas yatawajjahu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gå mot, närma sig består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, jim som skrivs och uttalas j och ha som skrivs och uttalas h. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gå mot, närma sig

Alla bokstäver i gå mot, närma sig

ﺗَﻮَﺟَّﻪَ
ﺗـ
ـﻮ
ﺟـ
ـﻪ
 
ﺗـ
ـﻮ
ﺟـ
ـﻪ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
 
ta
t
waw
w
jim
j
ha
h
 
 
Det arabiska ordet för gå mot, närma sig består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻪ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻮَﺟَّﻪَ och uttalas tawajjaha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för gå mot, närma sig

tafa33ala blir tawajjaha

Vi har sett att det arabiska ordet för gå mot, närma sig skrivs ﺗَﻮَﺟَّﻪَ och uttalas tawajjaha. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är w, j och h, blir ordet tawajjaha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som gå mot, närma sig

Böjningsformer av gå mot, närma sig

dåtid
nutid
han
tawajjaha
ﺗَﻮَﺟَّﻪَ
han - dåtid
yatawajjahu
ﻳَﺘَﻮَﺟَّﻪُ
han - nutid
hon
tawajjahat
ﺗَﻮَﺟَّﻬَﺖ
hon - dåtid
tatawajjahu
ﺗَﺘَﻮَﺟَّﻪُ
hon - nutid
jag
tawajjahtu
ﺗَﻮَﺟَّﻬﺖُ
jag - dåtid
'atawajjahu
ﺃَﺗَﻮَﺟَّﻪُ
jag - nutid