Arabiska för riktning, sida

jiha
ﺟِﻬَﺔ
riktning, sida – maskulinum singular

Det arabiska ordet för riktning, sida uttalas jiha och skrivs ﺟِﻬَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Så används ordet riktning, sida

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet riktning, sida består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, jim som skrivs och uttalas j och ha som skrivs och uttalas h. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med riktning, sida

Alla bokstäver i riktning, sida

ﺟِﻬَﺔ
ﺟـ
ـﻬـ
ـﺔ
 
ﺟـ
ـﻬـ
ـﺔ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺔ
 
jim
j
ha
h
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för riktning, sida består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺟِﻬَﺔ och uttalas jiha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver