Arabiska för fasad

waajiha
ﻭَﺍﺟِﻬَﺔ
fasad – femininum singular

Det arabiska ordet för fasad uttalas waajiha och skrivs ﻭَﺍﺟِﻬَﺔ.

Förutom grundformen finns fasad i:

waajihaat
ﻭَﺍﺟِﻬَﺎﺕ
fasad – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: övriga

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fasad består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, jim som skrivs och uttalas j och ha som skrivs och uttalas h. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fasad

Alla bokstäver i fasad

ﻭَﺍﺟِﻬَﺔ
ﺟـ
ـﻬـ
ـﺔ
 
ﺟـ
ـﻬـ
ـﺔ
 
ـﻮ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺔ
 
waw
w
alef
jim
j
ha
h
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för fasad består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻭَﺍﺟِﻬَﺔ och uttalas waajiha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fasad

faa3ila blir waajiha

Vi har sett att det arabiska ordet för fasad skrivs ﻭَﺍﺟِﻬَﺔ och uttalas waajiha. Ordet följer mönstret övriga. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ila och ordets rotbokstäver är w, j och h, blir ordet waajiha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fasad