Arabiska för båge

qaws
ﻗَﻮﺱ
båge – maskulinum singular

Det arabiska ordet för båge uttalas qaws och skrivs ﻗَﻮﺱ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns båge i:

'aqwaas
ﺃَﻗﻮَﺍﺱ
båge – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet båge

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet båge består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och sin som skrivs ﺱ och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med båge

Alla bokstäver i båge

ﻗَﻮﺱ
ﻗـ
ـﻮ
 
ﻗـ
ـﻮ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﻮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
qaf
q
waw
w
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för båge består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗَﻮﺱ och uttalas qaws.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för båge

fa3l blir qaws

Vi har sett att det arabiska ordet för båge skrivs ﻗَﻮﺱ och uttalas qaws. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är q, w och s, blir ordet qaws.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som båge