Arabiska för magi

siHr
ﺳِﺤﺮ
magi – maskulinum singular

Det arabiska ordet för magi uttalas siHr och skrivs ﺳِﺤﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns magi i:

'asHaar
ﺃَﺳﺤَﺎﺭ
magi – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet magi

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet magi består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, Ha som skrivs och uttalas H och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med magi

Alla bokstäver i magi

ﺳِﺤﺮ
ﺳـ
ـﺤـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺤـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺮ
 
sin
s
Ha
H
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för magi består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳِﺤﺮ och uttalas siHr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för magi

fi3l blir siHr

Vi har sett att det arabiska ordet för magi skrivs ﺳِﺤﺮ och uttalas siHr. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är s, H och r, blir ordet siHr.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som magi