Arabiska för sömnlöshet

sahar
ﺳَﻬَﺮ
sömnlöshet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sömnlöshet uttalas sahar och skrivs ﺳَﻬَﺮ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet sömnlöshet

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sömnlöshet består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ha som skrivs och uttalas h och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sömnlöshet

Alla bokstäver i sömnlöshet

ﺳَﻬَﺮ
ﺳـ
ـﻬـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﻬـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺮ
 
sin
s
ha
h
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för sömnlöshet består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﻬَﺮ och uttalas sahar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sömnlöshet

fa3al blir sahar

Vi har sett att det arabiska ordet för sömnlöshet skrivs ﺳَﻬَﺮ och uttalas sahar. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är s, h och r, blir ordet sahar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sömnlöshet