Arabiska för 9

tis3
ﺗِﺴﻊ
9 – maskulinum singular

Det arabiska ordet för 9 uttalas tis3 och skrivs ﺗِﺴﻊ.

Om ljudfilerna
Ordklass: räkneord. Mönster: verbalnomen

Så används ordet 9

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet 9 består av de arabiska bokstäverna ta som skrivs och uttalas t, sin som skrivs och uttalas s och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i 9

ﺗِﺴﻊ
ﺗـ
ـﺴـ
ـﻊ
 
ﺗـ
ـﺴـ
ـﻊ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
ta
t
sin
s
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för 9 består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗِﺴﻊ och uttalas tis3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för 9

fi3l blir tis3

Vi har sett att det arabiska ordet för 9 skrivs ﺗِﺴﻊ och uttalas tis3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är t, s och 3, blir ordet tis3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som 9