Arabiska för trappa

daraj
ﺩَﺭَﺝ
trappa – maskulinum singular

Det arabiska ordet för trappa uttalas daraj och skrivs ﺩَﺭَﺝ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns trappa i:

'adraaj
ﺃَﺩﺭَﺍﺝ
trappa – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet trappa

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet trappa består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, ra som skrivs och uttalas r och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med trappa

Alla bokstäver i trappa

ﺩَﺭَﺝ
 
 
ـﺪ
ـﺮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
dal
d
ra
r
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för trappa består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ och uttalas j och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺩَﺭَﺝ och uttalas daraj.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för trappa

fa3al blir daraj

Vi har sett att det arabiska ordet för trappa skrivs ﺩَﺭَﺝ och uttalas daraj. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är d, r och j, blir ordet daraj.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som trappa