Arabiska för få, lite

qaliil
ﻗَﻠِﻴﻞ
få, lite – maskulinum singular

Det arabiska ordet för få, lite uttalas qaliil och skrivs ﻗَﻠِﻴﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns få, lite i:

qaliila
ﻗَﻠِﻴﻠَﺔ
få, lite – femininum singular
qaliilaat
ﻗَﻠِﻴﻠَﺎﺕ
få, lite – femininum plural
qaliiluuna
ﻗَﻠِﻴﻠُﻮﻥَ
få, lite – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet få, lite

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet få, lite består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, lam som skrivs och uttalas l och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med få, lite

Alla bokstäver i få, lite

ﻗَﻠِﻴﻞ
ﻗـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﻗـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
qaf
q
lam
l
ya
y
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för få, lite består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗَﻠِﻴﻞ och uttalas qaliil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver