Arabiska för se

shaahada
ﺷَﺎﻫَﺪَ
se – dåtid han
yushaahidu
ﻳُﺸَﺎﻫِﺪُ
se – nutid han

Det arabiska verbet för att se skrivs ﺷَﺎﻫَﺪَ och uttalas shaahada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺸَﺎﻫِﺪُ och uttalas yushaahidu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet se

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet se består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs ﺵ och uttalas sh, ha som skrivs ﻩ och uttalas h och dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med se

Alla bokstäver i se

ﺷَﺎﻫَﺪَ
ﺷـ
ـﺎ
ﻫـ
ـﺪ
 
ﺷـ
ـﺎ
ﻫـ
ـﺪ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺎ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺪ
 
shin
sh
alef
ha
h
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för se består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺷَﺎﻫَﺪَ och uttalas shaahada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av se

dåtid
nutid
han
shaahada
ﺷَﺎﻫَﺪَ
han - dåtid
yushaahidu
ﻳُﺸَﺎﻫِﺪُ
han - nutid
hon
shaahadat
ﺷَﺎﻫَﺪَﺕ
hon - dåtid
tushaahidu
ﺗُﺸَﺎﻫِﺪُ
hon - nutid
jag
shaahadtu
ﺷَﺎﻫَﺪﺕُ
jag - dåtid
'ushaahidu
ﺃُﺷَﺎﻫِﺪُ
jag - nutid