Arabiska för upphöjdhet

3alyaa'
ﻋَﻠﻴَﺎﺀ
upphöjdhet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för upphöjdhet uttalas 3alyaa' och skrivs ﻋَﻠﻴَﺎﺀ.

Ordklass: substantiv.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet upphöjdhet består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, lam som skrivs och uttalas l och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med upphöjdhet

Alla bokstäver i upphöjdhet

ﻋَﻠﻴَﺎﺀ
ﻋـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺎ
 
ayn
3
lam
l
ya
y
alef
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för upphöjdhet består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Ordet skrivs därför ﻋَﻠﻴَﺎﺀ och uttalas 3alyaa'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver