provanställning

Den arabiska frasen provanställning uttalas tawZiifun 3alaa sabiili attajribati och skrivs ﺗَﻮﻇِﻴﻒٌ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﺒِﻴﻞِ ﺍَﻟﺘَّﺠﺮِﺑَﺔِ

De arabiska orden i provanställning

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen provanställning. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

anställning

ﺗَﻮﻇِﻴﻒٌ
Uttal: tawZiifun
Svensk versättning (av ordets grundform): anställning
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum

Grundformen av anställning

ﺗَﻮﻇِﻴﻒ
tawZiif
(singular, obestämd form, utan kasus)

på, vid, över

ﻋَﻠَﻰ
Uttal: 3alaa
Svensk versättning: på, vid, över
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv

väg (mot ett mål)

ﺳَﺒِﻴﻞِ
Uttal: sabiili
Svensk versättning (av ordets grundform): väg (mot ett mål)
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

Grundformen av väg (mot ett mål)

ﺳَﺒِﻴﻞ
sabiil
(singular, obestämd form, utan kasus)

test

ﺍَﻟﺘَّﺠﺮِﺑَﺔِ
Uttal: attajribati
Svensk versättning (av ordets grundform): test
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: femininum
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av test

ﺗَﺠﺮِﺑَﺔ
tajriba
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: övriga fraser

En fras som inte är en komplett mening.

Källa: Språkrådet