Arabiska för hög, utmärkt

3aalin
ﻋَﺎﻝٍ
hög, utmärkt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hög, utmärkt uttalas 3aalin och skrivs ﻋَﺎﻝٍ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hög, utmärkt består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, lam som skrivs och uttalas l och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hög, utmärkt

Alla bokstäver i hög, utmärkt

ﻋَﺎﻝٍ
ﻋـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ayn
3
alef
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för hög, utmärkt består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Tecknet in. Ordet skrivs därför ﻋَﺎﻝٍ och uttalas 3aalin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver