Arabiska för bonus, höjning

3alaawa
ﻋَﻠَﺎﻭَﺓ
bonus, höjning – femininum singular

Det arabiska ordet för bonus, höjning uttalas 3alaawa och skrivs ﻋَﻠَﺎﻭَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns bonus, höjning i:

3alaawaat
ﻋَﻠَﺎﻭَﺍﺕ
bonus, höjning – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bonus, höjning består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, lam som skrivs och uttalas l och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bonus, höjning

Alla bokstäver i bonus, höjning

ﻋَﻠَﺎﻭَﺓ
ﻋـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ـﻮ
ـﺔ
 
ayn
3
lam
l
alef
waw
w
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för bonus, höjning består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋَﻠَﺎﻭَﺓ och uttalas 3alaawa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bonus, höjning

fa3aala blir 3alaawa

Vi har sett att det arabiska ordet för bonus, höjning skrivs ﻋَﻠَﺎﻭَﺓ och uttalas 3alaawa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aala och ordets rotbokstäver är 3, l och w, blir ordet 3alaawa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bonus, höjning