Arabiska för test

tajriba
ﺗَﺠﺮِﺑَﺔ
test – femininum singular

Det arabiska ordet för test uttalas tajriba och skrivs ﺗَﺠﺮِﺑَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet test

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet test består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, ra som skrivs och uttalas r och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med test

Alla bokstäver i test

ﺗَﺠﺮِﺑَﺔ
ﺗـ
ـﺠـ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺔ
 
ﺗـ
ـﺠـ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺔ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺔ
 
ta
t
jim
j
ra
r
beh
b
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för test består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺗَﺠﺮِﺑَﺔ och uttalas tajriba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för test

taf3ila blir tajriba

Vi har sett att det arabiska ordet för test skrivs ﺗَﺠﺮِﺑَﺔ och uttalas tajriba. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3ila och ordets rotbokstäver är j, r och b, blir ordet tajriba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som test