Arabiska för kung

malik
ﻣَﻠِﻚ
kung – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kung uttalas malik och skrivs ﻣَﻠِﻚ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kung i:

muluuk
ﻣُﻠُﻮﻙ
kung – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet kung

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kung består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, lam som skrivs och uttalas l och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kung

Alla bokstäver i kung

ﻣَﻠِﻚ
ﻣـ
ـﻠـ
ـﻚ
 
ﻣـ
ـﻠـ
ـﻚ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
mim
m
lam
l
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för kung består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻚ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻠِﻚ och uttalas malik.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kung

fa3il blir malik

Vi har sett att det arabiska ordet för kung skrivs ﻣَﻠِﻚ och uttalas malik. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3il och ordets rotbokstäver är m, l och k, blir ordet malik.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kung