Arabiska för sten

Hajar
ﺣَﺠَﺮ
sten – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sten uttalas Hajar och skrivs ﺣَﺠَﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns sten i:

Hijaara
ﺣِﺠَﺎﺭَﺓ
sten – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet sten

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sten består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, jim som skrivs och uttalas j och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sten

Alla bokstäver i sten

ﺣَﺠَﺮ
ﺣـ
ـﺠـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺠـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺮ
 
Ha
H
jim
j
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för sten består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﺠَﺮ och uttalas Hajar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sten

fa3al blir Hajar

Vi har sett att det arabiska ordet för sten skrivs ﺣَﺠَﺮ och uttalas Hajar. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är H, j och r, blir ordet Hajar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sten