Väg (mot ett mål)

sabiil
ﺳَﺒِﻴﻞ
subul
ﺳُﺒُﻞ
subul
ﺳُﺒُﻞ
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen verbform 1

Så används ordet

Viktiga bokstäver: s () b () l ()
Ordets tre viktigaste bokstäver kallas rotbokstäver. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.
Lär dig mer om arabiska rotsystemet

Alla bokstäver

 
 
ـﺲ
ـﺴـ
ﺳـ
ـﺐ
ـﺒـ
ﺑـ
ـﻲ
ـﻴـ
ﻳـ
ـﻞ
ـﻠـ
ﻟـ
 
sin
beh
ya
lam
 
 
Ovan kan du se ordets 4 bokstäver, både hur de ser ut när de sitter ihop i ordet och hur de ser ut självständigt.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver