Arabiska för cykel, omgång

dawra
ﺩَﻭﺭَﺓ
cykel, omgång – femininum singular

Det arabiska ordet för cykel, omgång uttalas dawra och skrivs ﺩَﻭﺭَﺓ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet cykel, omgång

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet cykel, omgång består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, waw som skrivs och uttalas w och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med cykel, omgång

Alla bokstäver i cykel, omgång

ﺩَﻭﺭَﺓ
 
 
ـﺪ
ـﻮ
ـﺮ
ـﺔ
 
dal
d
waw
w
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för cykel, omgång består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺩَﻭﺭَﺓ och uttalas dawra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för cykel, omgång

fa3la blir dawra

Vi har sett att det arabiska ordet för cykel, omgång skrivs ﺩَﻭﺭَﺓ och uttalas dawra. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är d, w och r, blir ordet dawra.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som cykel, omgång