Arabiska för verksamhetsstyrning

'idaara
ﺇِﺩَﺍﺭَﺓ
verksamhetsstyrning – femininum singular

Det arabiska ordet för verksamhetsstyrning uttalas 'idaara och skrivs ﺇِﺩَﺍﺭَﺓ.

Ordklass: substantiv.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet verksamhetsstyrning består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs ﺩ och uttalas d, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med verksamhetsstyrning

Alla bokstäver i verksamhetsstyrning

ﺇِﺩَﺍﺭَﺓ
 
 
ـﺈ
ـﺪ
ـﺎ
ـﺮ
ـﺔ
 
alif hamza
'
dal
d
alef
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för verksamhetsstyrning består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺇِﺩَﺍﺭَﺓ och uttalas 'idaara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver