Arabiska för doft

nakha
ﻧَﻜﻬَﺔ
doft – femininum singular

Det arabiska ordet för doft uttalas nakha och skrivs ﻧَﻜﻬَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet doft består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs ﻥ och uttalas n, kaf som skrivs ﻙ och uttalas k och ha som skrivs ﻩ och uttalas h. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i doft

ﻧَﻜﻬَﺔ
ﻧـ
ـﻜـ
ـﻬـ
ـﺔ
 
ﻧـ
ـﻜـ
ـﻬـ
ـﺔ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺔ
 
nun
n
kaf
k
ha
h
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för doft består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻧَﻜﻬَﺔ och uttalas nakha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för doft

fa3la blir nakha

Vi har sett att det arabiska ordet för doft skrivs ﻧَﻜﻬَﺔ och uttalas nakha. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är n, k och h, blir ordet nakha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som doft