Arabiska för rund

mustadiir
ﻣُﺴﺘَﺪِﻳﺮ
rund – maskulinum singular

Det arabiska ordet för rund uttalas mustadiir och skrivs ﻣُﺴﺘَﺪِﻳﺮ.

Förutom grundformen finns rund i:

mustadiira
ﻣُﺴﺘَﺪِﻳﺮَﺓ
rund – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet rund

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rund består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, waw som skrivs och uttalas w och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rund

Alla bokstäver i rund

ﻣُﺴﺘَﺪِﻳﺮ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
mim
m
sin
s
ta
t
dal
d
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för rund består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺴﺘَﺪِﻳﺮ och uttalas mustadiir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver