Arabiska för omringa

istadaara
ﺍِﺳﺘَﺪَﺍﺭَ
omringa – dåtid han
yastadiiru
ﻳَﺴﺘَﺪِﻳﺮُ
omringa – nutid han

Det arabiska verbet för att omringa skrivs ﺍِﺳﺘَﺪَﺍﺭَ och uttalas istadaara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺘَﺪِﻳﺮُ och uttalas yastadiiru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet omringa består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, waw som skrivs och uttalas w och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med omringa

Alla bokstäver i omringa

ﺍِﺳﺘَﺪَﺍﺭَ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺪ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺪ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺪ
ـﺎ
ـﺮ
 
alef
sin
s
ta
t
dal
d
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för omringa består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘَﺪَﺍﺭَ och uttalas istadaara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av omringa

dåtid
nutid
han
istadaara
ﺍِﺳﺘَﺪَﺍﺭَ
han - dåtid
yastadiiru
ﻳَﺴﺘَﺪِﻳﺮُ
han - nutid
hon
istadaarat
ﺍِﺳﺘَﺪَﺍﺭَﺕ
hon - dåtid
tastadiiru
ﺗَﺴﺘَﺪِﻳﺮُ
hon - nutid
jag
istadartu
ﺍِﺳﺘَﺪَﺭﺕُ
jag - dåtid
'astadiiru
ﺃَﺳﺘَﺪِﻳﺮُ
jag - nutid