Arabiska för betalning, knuff

daf3a
ﺩَﻓﻌَﺔ
betalning, knuff – femininum singular

Det arabiska ordet för betalning, knuff uttalas daf3a och skrivs ﺩَﻓﻌَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns betalning, knuff i:

daf3aat
ﺩَﻓﻌَﺎﺕ
betalning, knuff – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet betalning, knuff består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs ﺩ och uttalas d, fa som skrivs ﻑ och uttalas f och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med betalning, knuff

Alla bokstäver i betalning, knuff

ﺩَﻓﻌَﺔ
ﻓـ
ـﻌـ
ـﺔ
 
ﻓـ
ـﻌـ
ـﺔ
 
ـﺪ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺔ
 
dal
d
fa
f
ayn
3
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för betalning, knuff består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺩَﻓﻌَﺔ och uttalas daf3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för betalning, knuff

fa3la blir daf3a

Vi har sett att det arabiska ordet för betalning, knuff skrivs ﺩَﻓﻌَﺔ och uttalas daf3a. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är d, f och 3, blir ordet daf3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som betalning, knuff