Arabiska för månatlig

shahriyy
ﺷَﻬﺮِﻱّ
månatlig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för månatlig uttalas shahriyy och skrivs ﺷَﻬﺮِﻱّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns månatlig i:

shahriyya
ﺷَﻬﺮِﻳَّﺔ
månatlig – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet månatlig

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet månatlig består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs ﺵ och uttalas sh, ha som skrivs ﻩ och uttalas h och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med månatlig

Alla bokstäver i månatlig

ﺷَﻬﺮِﻱّ
ﺷـ
ـﻬـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﻬـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
shin
sh
ha
h
ra
r
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för månatlig består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺷَﻬﺮِﻱّ och uttalas shahriyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver