Arabiska för cyklisk, liga, periodisk

dawriyy
ﺩَﻭﺭِﻱّ
cyklisk, liga, periodisk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för cyklisk, liga, periodisk uttalas dawriyy och skrivs ﺩَﻭﺭِﻱّ.

Om ljudfilerna
Kategori: sport
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet cyklisk, liga, periodisk

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet cyklisk, liga, periodisk består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, waw som skrivs och uttalas w och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med cyklisk, liga, periodisk

Alla bokstäver i cyklisk, liga, periodisk

ﺩَﻭﺭِﻱّ
 
 
ـﺪ
ـﻮ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
dal
d
waw
w
ra
r
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för cyklisk, liga, periodisk består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺩَﻭﺭِﻱّ och uttalas dawriyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för cyklisk, liga, periodisk

fa3l blir dawriyy

Vi har sett att det arabiska ordet för cyklisk, liga, periodisk skrivs ﺩَﻭﺭِﻱّ och uttalas dawriyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är d, w och r, blir ordet dawriyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som cyklisk, liga, periodisk