Arabiska för roll, våning

dawr
ﺩَﻭﺭ
roll, våning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för roll, våning uttalas dawr och skrivs ﺩَﻭﺭ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns roll, våning i:

'adwaar
ﺃَﺩﻭَﺍﺭ
roll, våning – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet roll, våning består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, waw som skrivs och uttalas w och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med roll, våning

Alla bokstäver i roll, våning

ﺩَﻭﺭ
 
 
ـﺪ
ـﻮ
ـﺮ
 
dal
d
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för roll, våning består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺩَﻭﺭ och uttalas dawr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för roll, våning

fa3l blir dawr

Vi har sett att det arabiska ordet för roll, våning skrivs ﺩَﻭﺭ och uttalas dawr. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är d, w och r, blir ordet dawr.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som roll, våning