Arabiska för källa, rot, ursprung

maSdar
ﻣَﺼﺪَﺭ
källa, rot, ursprung – maskulinum singular

Det arabiska ordet för källa, rot, ursprung uttalas maSdar och skrivs ﻣَﺼﺪَﺭ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns källa, rot, ursprung i:

maSaadir
ﻣَﺼَﺎﺩِﺭ
källa, rot, ursprung – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Så används ordet källa, rot, ursprung

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet källa, rot, ursprung består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs ﺹ och uttalas S, dal som skrivs ﺩ och uttalas d och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med källa, rot, ursprung

Alla bokstäver i källa, rot, ursprung

ﻣَﺼﺪَﺭ
ﻣـ
ـﺼـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﺼـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺪ
ـﺮ
 
mim
m
Sad
S
dal
d
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för källa, rot, ursprung består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺼﺪَﺭ och uttalas maSdar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för källa, rot, ursprung

maf3al blir maSdar

Vi har sett att det arabiska ordet för källa, rot, ursprung skrivs ﻣَﺼﺪَﺭ och uttalas maSdar. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3al och ordets rotbokstäver är S, d och r, blir ordet maSdar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som källa, rot, ursprung