Arabiska för behå

Sadriyya
ﺻَﺪﺭِﻳَّﺔ
behå – femininum singular

Det arabiska ordet för behå uttalas Sadriyya och skrivs ﺻَﺪﺭِﻳَّﺔ.

Kategori: kläder
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet behå består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, dal som skrivs och uttalas d och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med behå

Alla bokstäver i behå

ﺻَﺪﺭِﻳَّﺔ
ﺻـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﺔ
 
ﺻـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﺔ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺪ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
Sad
S
dal
d
ra
r
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för behå består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺻَﺪﺭِﻳَّﺔ och uttalas Sadriyya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för behå

fa3l blir Sadriyya

Vi har sett att det arabiska ordet för behå skrivs ﺻَﺪﺭِﻳَّﺔ och uttalas Sadriyya. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är S, d och r, blir ordet Sadriyya.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som behå