Arabiska för komma ut, publiceras

Sadara
ﺻَﺪَﺭَ
komma ut, publiceras – dåtid han
yaSduru
ﻳَﺼﺪُﺭُ
komma ut, publiceras – nutid han

Det arabiska verbet för att komma ut, publiceras skrivs ﺻَﺪَﺭَ och uttalas Sadara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺼﺪُﺭُ och uttalas yaSduru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet komma ut, publiceras består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, dal som skrivs och uttalas d och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med komma ut, publiceras

Alla bokstäver i komma ut, publiceras

ﺻَﺪَﺭَ
ﺻـ
ـﺪ
 
ﺻـ
ـﺪ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺪ
ـﺮ
 
Sad
S
dal
d
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för komma ut, publiceras består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺻَﺪَﺭَ och uttalas Sadara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för komma ut, publiceras

fa3ala blir Sadara

Vi har sett att det arabiska ordet för komma ut, publiceras skrivs ﺻَﺪَﺭَ och uttalas Sadara. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är S, d och r, blir ordet Sadara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som komma ut, publiceras

Böjningsformer av komma ut, publiceras

dåtid
nutid
han
Sadara
ﺻَﺪَﺭَ
han - dåtid
yaSduru
ﻳَﺼﺪُﺭُ
han - nutid
hon
Sadarat
ﺻَﺪَﺭَﺕ
hon - dåtid
taSduru
ﺗَﺼﺪُﺭُ
hon - nutid
jag
Sadartu
ﺻَﺪَﺭﺕُ
jag - dåtid
'aSduru
ﺃَﺻﺪُﺭُ
jag - nutid