Arabiska för störtflod

majraf
ﻣَﺠﺮَﻑ
störtflod – maskulinum singular

Det arabiska ordet för störtflod uttalas majraf och skrivs ﻣَﺠﺮَﻑ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet störtflod består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, ra som skrivs och uttalas r och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med störtflod

Alla bokstäver i störtflod

ﻣَﺠﺮَﻑ
ﻣـ
ـﺠـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺠـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
jim
j
ra
r
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för störtflod består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺠﺮَﻑ och uttalas majraf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för störtflod

maf3al blir majraf

Vi har sett att det arabiska ordet för störtflod skrivs ﻣَﺠﺮَﻑ och uttalas majraf. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3al och ordets rotbokstäver är j, r och f, blir ordet majraf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som störtflod